تمجید شاگرد از استاد محمد درانی - پایگاه خبری والیبال ایران | پایگاه خبری والیبال ایران
تمجید شاگرد از استاد محمد درانی

صحبت‌های امیدوار حاتمی پیشکسوت والیبال ایران در گرامی‌داشت یاد و خاطره استاد محمد درانی «مرد آرام والیبال ایران»