عظیم جزیده
عظیم جزیده

عظیم جزیده از سال ۱۳۹۸ هدایت تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس را بر عهده گرفته است.

ملیت
irn ایران
Current Team
شهرداری گنبدکاووس
Past Teams
شهرداری گنبدکاووس

عظیم جزیده از سال ۱۳۹۸ هدایت تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس را بر عهده گرفته است.