جدول لیگ
جدول لیگ

جدول لیگ برتر والیبال مردان / فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰     جدول لیگجایگاهتیم هاامتیازبازیبردباختست بردهست باختهمعدل ست۱سایپا۱۳۵۴۱۱۴۳۴٫۶۶۷۱فولاد سیرجان۱۳۵۴۱۱۴۴۳٫۵۰۰۳سپاهان اصفهان۱۲۵۴۱۱۴۷۲٫۰۰۰۳شهرداری ورامین۱۲۵۴۱۱۴۸۱٫۷۵۰۵شهداب یزد۱۱۵۴۱۱۳۶۲٫۱۶۷۶شهرداری ارومیه۹۵۳۲۱۰۸۱٫۲۵۰۶لبنیات هراز آمل۹۵۳۲۱۲۸۱٫۵۰۰۸خاتم اردکان۶۴۲۲۷۶۱٫۱۶۷۸شهرداری قزوین۶۴۲۲۷۶۱٫۱۶۷۸هورسان رامسر۶۴۲۲۶۷۰٫۸۵۷۱۱راه یاب ملل مریوان۳۵۱۴۴۱۳۰٫۳۰۸۱۱شهرداری گنبدکاووس۳۵۱۴۶۱۴۰٫۴۲۹۱۳پیکان تهران۲۵۱۴۵۱۴۰٫۳۵۷۱۴آذرباتری ارومیه۰۴۰۴۱۱۲۰٫۰۸۳۱۴شهروند اراک۰۴۰۴۱۱۲۰٫۰۸۳

جدول لیگ برتر والیبال مردان / فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

 

جدول لیگ

جایگاهتیم هاامتیازبازیبردباختست بردهست باختهمعدل ست
۱سایپا۱۳۵۴۱۱۴۳۴٫۶۶۷
۱فولاد سیرجان۱۳۵۴۱۱۴۴۳٫۵۰۰
۳سپاهان اصفهان۱۲۵۴۱۱۴۷۲٫۰۰۰
۳شهرداری ورامین۱۲۵۴۱۱۴۸۱٫۷۵۰
۵شهداب یزد۱۱۵۴۱۱۳۶۲٫۱۶۷
۶شهرداری ارومیه۹۵۳۲۱۰۸۱٫۲۵۰
۶لبنیات هراز آمل۹۵۳۲۱۲۸۱٫۵۰۰
۸خاتم اردکان۶۴۲۲۷۶۱٫۱۶۷
۸شهرداری قزوین۶۴۲۲۷۶۱٫۱۶۷
۸هورسان رامسر۶۴۲۲۶۷۰٫۸۵۷
۱۱راه یاب ملل مریوان۳۵۱۴۴۱۳۰٫۳۰۸
۱۱شهرداری گنبدکاووس۳۵۱۴۶۱۴۰٫۴۲۹
۱۳پیکان تهران۲۵۱۴۵۱۴۰٫۳۵۷
۱۴آذرباتری ارومیه۰۴۰۴۱۱۲۰٫۰۸۳
۱۴شهروند اراک۰۴۰۴۱۱۲۰٫۰۸۳