چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
سهل انگاری سایپایی ها کاردستشان داد ۰۲ مهر ۱۳۹۹
آرای کمیته انضباطی برای متخلفان تیم سایپا

سهل انگاری سایپایی ها کاردستشان داد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود درباره تخلف سرمربی، سرپرست، کاپیتان و یکی از بازیکنان تیم سایپا در هفته نخست لیگ برتر را صادر کرد.