چهارشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
آرای انضباطی برای تیم سایپا در کمیته تجدید نظر تایید شد ۰۷ مهر ۱۳۹۹

آرای انضباطی برای تیم سایپا در کمیته تجدید نظر تایید شد

کمیته تجدید نظر فدراسیون والیبال، آرای صادره شده از سوی کمیته انضباطی برای تیم سایپا را تایید کرد.

سهل انگاری سایپایی ها کاردستشان داد ۰۲ مهر ۱۳۹۹
آرای کمیته انضباطی برای متخلفان تیم سایپا

سهل انگاری سایپایی ها کاردستشان داد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال آرای خود درباره تخلف سرمربی، سرپرست، کاپیتان و یکی از بازیکنان تیم سایپا در هفته نخست لیگ برتر را صادر کرد.