دوشنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۹
وکیلی استعدادهای والیبال را رصد کرد ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تست گیری در سایپا به جای تیم نوجوانان

وکیلی استعدادهای والیبال را رصد کرد

از بیش از هزار بازیکن توسط سرمربی تیم والیبال نوجوانان تست گیری به عمل آمد.